zonglin 发表于 2010-5-31 12:30

成长

云如流水树如山 依念窗边枫林间

zonglin 发表于 2010-5-31 15:31

云如流水枫林间

zonglin 发表于 2010-5-31 16:09

云如流水

zonglin 发表于 2010-5-31 16:16

云如流水

zonglin 发表于 2010-6-1 12:28

永远的童年/不变的梦想

池塘边的榕树上/ 知了在声声地叫着夏天/ 一天又一天一年又一年/ 盼望着长大的童年

zonglin 发表于 2010-6-1 13:50

永远的童年

童年是吐丝的蚕 不休的蝉低飞的燕 乘凉的巷

童年是玫瑰的刺 小鱼的池 摇头的狗 新衣的扣

童年是鼻涕的笑 光脚的跳 可口的桃 星辰的道
页: [1]
查看完整版本: 成长