dyb 发表于 2008-4-6 09:49

出售小狗(mixed lab & golden retreiver)一个半月大

拉不拉多寻回犬和金毛寻回犬(黄金猎犬)的混血儿,现刚刚断奶。价 280$.

e-mail: dyb0308@yahoo.ca
页: [1]
查看完整版本: 出售小狗(mixed lab & golden retreiver)一个半月大