justin ying 发表于 2020-10-30 12:16

全新rtx 3070 MSI ventus 3x -要价1173.80$

全新rtx 3070 MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X

大冷天(零度)在外面排队超过12小时,真是辛苦钱.
联系:justin
电话:514-443-3501

justin ying 发表于 2020-11-1 13:44

已经卖了。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 全新rtx 3070 MSI ventus 3x -要价1173.80$