wolf973107 发表于 2020-9-21 11:39

samsung galaxy buds+ 无线耳机

如图,今年4月买的,还在保,原盒,配件齐全
音质好,低延时,单次续航10+小时
出售原因: 换galaxy buds live
135刀
514-886-0936
页: [1]
查看完整版本: samsung galaxy buds+ 无线耳机