blue_sky0726 发表于 2019-3-15 14:50

VAUDRUEIL-DORION 泰餐招工

   位于西岛15分钟小镇VAUDREUIL-DORION 招工

招 厨师帮厨 收银(需英法)

新店下周开业全支票工不出现金

有意者请致电514 473 3979514-706-6633~514-709-1189(无人接听可发短信)

地址 3206 boul DE LA GARE VAUDREUIL DORION (SUSHI SHOP 旁边)
页: [1]
查看完整版本: VAUDRUEIL-DORION 泰餐招工