weifeng.wang 发表于 2017-11-4 00:52

红双喜 红塔山和玉溪香烟

有不少烟,先到先得,电话5148341023

Lucia 发表于 2017-11-5 21:53

卖多少钱一条?

weifeng.wang 发表于 2017-11-9 13:58

给我电话,还剩几条

ypb001 发表于 2017-11-10 09:29

I want, can you call me at 514-6386098

weifeng.wang 发表于 2018-3-14 05:33

新到货,如需要打电话5148341023

weifeng.wang 发表于 2018-5-2 18:18

新到货,如需打电话给我

weifeng.wang 发表于 2018-5-4 06:25

还剩三条玉溪

weifeng.wang 发表于 2018-9-14 22:29

新到货:红双喜和玉溪

weifeng.wang 发表于 2018-9-24 21:36

还剩三条

weifeng.wang 发表于 2019-6-3 07:05

新到烟
页: [1]
查看完整版本: 红双喜 红塔山和玉溪香烟