chopin8 发表于 2016-9-1 11:51

甩卖文件夹、笔筒、计算器

因搬家甩卖文件夹、笔筒、计算器。 1、文件夹                      1.5$2、笔筒         3个             每个1$3、计算器 CASIO带康大ENCS标签,可以带进考场      12$ 在DOWNTOWN取货。请发邮件到bach2007832@gmail.com或打电话514 932 8896
页: [1]
查看完整版本: 甩卖文件夹、笔筒、计算器