Admin5 发表于 2014-11-3 12:04

Taylor Swift个人演唱会

已证实Taylor Swift将于明年7月7日在蒙特利尔Bell Centre举行个人演唱会。

泰勒·艾莉森·斯威夫特,美国乡村音乐女创作歌手、吉他歌手、演员。根据Nielsen SoundScan,斯威夫特在2008年总共卖出400万份专辑,这使得她成为美国当年最畅销音乐人。
909, avenue des Canadiens-de-Montréal Montréal, Québec Canada H4B 5G0


nfWlot6h_JM页: [1]
查看完整版本: Taylor Swift个人演唱会