dvd_920 发表于 2011-11-22 13:47

寻周末照看狗狗

寻可于 Nov 25-Nov 28 照看狗狗,价格可以商量
狗狗1岁半,yorkshire,在室外pipi and popo
希望是家里也有狗狗的
请联系 514-677-0124 Jenny or janny_xuan@hotmail.com

谢谢
页: [1]
查看完整版本: 寻周末照看狗狗