chester chen 发表于 2011-5-20 21:45

请教知道的专家:这些都是什么植物阿?

刚刚有了自己的院子,前房主是个园艺爱好者,前后园搞了许多花花草草,咱接班也不能太寒孱呀,可是。。。完全没有这方面的知识和经验,许多东西要请教大家。

这就先从扫盲开始,我拍的照片里这些都是啥植物阿,都有啥观赏/食用价值阿?

http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5355.jpg


http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5354.jpg
http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5353.jpg

http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5352.jpg
http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5351.jpg
http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5350.jpg
http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5349.jpghttp://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5348.jpg
http://i1003.photobucket.com/albums/af159/chester049/garden/DSCN5347.jpg先请教这么多,未完待续。
页: [1]
查看完整版本: 请教知道的专家:这些都是什么植物阿?