wgzgary 发表于 2011-3-30 00:32

转晒某人的全家福

入行2年的全家福

soogi 发表于 2011-3-30 13:34

有米之人。

iop 发表于 2011-3-30 16:19

我看到的全是钱, 一沓一沓的钱.....    :D

john88 发表于 2011-3-30 19:14

还不够全面,建议再购买TS-E 24/3.5,35/1.4,200/1.8,400/2.8,继续努力!

zhejiang 发表于 2011-3-31 17:26

http://bbs.fengniao.com/forum/2074076.html:D
页: [1]
查看完整版本: 转晒某人的全家福