iron 发表于 2010-11-7 16:14

找朋友

http://www.youtube.com/watch?v=x4QxN0OE7b4
http://www.youtube.com/watch?v=xuN07sbNeEw
http://www.youtube.com/watch?v=ydingPIMWsg
http://www.youtube.com/watch?v=IU0NTY0ijTg&feature=fvst

shineefr08 发表于 2013-1-24 09:49

Post by iron;2727340
http://www.youtube.com/watch?v=x4QxN0OE7b4
http://www.youtube.com/watch?v=xuN07sbNeEw
http://www.youtube.com/watch?v=ydingPIMWsg
http://www.youtube.com/watch?v=IU0NTY0ijTg&feature=fvst
我是外国人,很喜欢听中国音乐特别是这种音乐。我正在学习汉语所以听音乐也帮我很多
页: [1]
查看完整版本: 找朋友