studio ViVa 发表于 2009-11-26 11:12

viva专业美容中心--周年酬宾

                     VIVA 专业美容、美甲、美发中心
   
            给皮肤一个惊喜,还自已一份健康和自信!

可提供保险报销单据MASSOTHERAPY、 NATURAPATHY ,并接受学生和公司保险

我们的宗旨:

                  天然成份易深入肌肤发挥效果, 带给您的美真实而又健康!

                                     所以别让肌肤记住你的表情!

                        拥有医学美容的效果, 不必承担医学美容的风险

                        把你的问题留给我们,让我们给您满意的答复!
页: [1]
查看完整版本: viva专业美容中心--周年酬宾