We-You-They 发表于 2008-8-17 11:17

MKV Converter

请教 那里可以找到免费或一次使用的变换格式软件, 可以把 MKV 变成 AVI 或 MPG. 我想把奥运开幕典礼刻给我父母看. 谢谢.

collins 发表于 2008-9-4 19:24

Zhi Jie Yong ConvertxDVD ke huo Zhuan Zhen avi Ran Hou Ke,

WendyQC 发表于 2008-9-4 19:44

教大家如何把NBC版本奥运刻录成DVD在电视中播放(zt)http://www.sinoquebec.com/bbs/showthread.php?t=572599
页: [1]
查看完整版本: MKV Converter