montenyi 发表于 2007-8-13 23:30

国内离婚?请大虾帮忙出主意

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

3drparty 发表于 2007-10-3 05:00

魁省离婚

你去法院问问, 在魁省法院办个分居。 好像分居多少年后就可以在魁省法院办离婚。
页: [1]
查看完整版本: 国内离婚?请大虾帮忙出主意