pcmtl1 发表于 2018-2-7 14:06

蒙特利尔 电脑维修 近康大 长期有效 电话514-552-6665 可上门服务

蒙特利尔 电脑维修 近康大 长期有效 电话514-552-6665 可上门服务

windows操作系统安装,苹果电脑维修,苹果安装双系统,硬件维修,电脑清灰,更换导热硅胶,组装游戏电脑,数据恢复,查杀病毒,视频监控安装,清除灰尘,蓝屏修复,黑屏修复,碎屏

更换、键盘更换、网络安装,转换中英文多语言环境,软硬件安装升级及故障诊治,构建家庭及小型办公网络,数据及打印共享,网站建设,手机维修,手机换屏。蒙特利尔可上门服务。

特价网线1.3$一米。特价摄像头500$一套4个。特价网站建设300$。

电话:5l4-552-6665,无短信,请电话联系
微信:shua_ke
位置:dt康大地铁站附近,可停车。

长期有效

pcmtl1 发表于 2018-2-9 08:26

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

pcmtl1 发表于 2018-2-11 10:57

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

pcmtl1 发表于 2018-2-12 14:25

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

pcmtl1 发表于 2018-2-13 10:46

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

pcmtl1 发表于 2018-2-15 10:23

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

pcmtl1 发表于 2018-2-16 18:01

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
页: [1]
查看完整版本: 蒙特利尔 电脑维修 近康大 长期有效 电话514-552-6665 可上门服务