huang82 发表于 2018-2-5 10:21

电钻,电锯,气压机,板手等等工具

清理工具房,少一些闲置工具
联系信息5146007575

huang82 发表于 2018-2-5 10:23

单机4加仑45刀

huang82 发表于 2018-2-5 12:08

充电钻九成以上新,三十刀

huang82 发表于 2018-2-6 00:25

电锯,很新35刀

huang82 发表于 2018-2-19 23:22

电锯,曲线锯已售出,气压机已订
页: [1]
查看完整版本: 电钻,电锯,气压机,板手等等工具