simon2011 发表于 2017-12-12 11:16

特级大西洋海参转让

如题,转让一批特级大西洋海参。

20头左右一磅的整体圆筒海参。市价在 80加币一磅
现在特价转让,价格请电话咨询,如不在请留言。欢迎代购的朋友合作。

联络电话:438-7946188    晚上9点前
simon2011 发表于 2017-12-13 07:56

DINDINGDINGDIGNDINGDINGDINGIDNGDINGDINGIDNGDINGDINGDING

simon2011 发表于 2017-12-14 09:44

DINGDINGDINGIDNGDINGIDNGIDNINGDINGIDNGDINGDINGDINGDING

simon2011 发表于 2017-12-14 12:18

DINGIDNGDINGDINGDINGDIGNDINGDINGDINGDINGIDNGDINGIDNG

simon2011 发表于 2017-12-16 09:51

DINGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDGNDINGIDNGIDNGIDNING

simon2011 发表于 2017-12-16 10:44

DINGIDNGDINGDINGDINGIDNGIDNGIDNG

simon2011 发表于 2017-12-16 10:52

diangidngidngidngidngdingdingidng

simon2011 发表于 2017-12-16 20:23

DINGIDNGIDNGDIGNDINGDINGDINGDINGDINGDINGDINGIDNG

simon2011 发表于 2017-12-17 09:52

DINGDINGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNGIDNG

simon2011 发表于 2017-12-18 09:35

dignidngidngidngdingidngidngidngidngdingidngidngidng
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 特级大西洋海参转让