cwcacwc 发表于 2016-12-27 23:19

刚拿到b2认证,准备递交csq,有没有想移民女性?

qq342494137 详谈 本人男28岁,法语刚过,想找个30岁以下无小孩女谈

cwcacwc 发表于 2016-12-28 00:05

uuuuuupppppppppp

cwcacwc 发表于 2016-12-28 20:52

uuuuuuuuuuuppppppppppp

syh0616 发表于 2016-12-29 15:05

本人29,已拿卡,同找

cwcacwc 发表于 2017-1-2 10:51

uuuuuuuuuuuppppppppp

cwcacwc 发表于 2017-1-3 20:28

uuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppp

pierre2012 发表于 2017-1-4 02:42

你学的挺快
页: [1]
查看完整版本: 刚拿到b2认证,准备递交csq,有没有想移民女性?