laomike 发表于 2016-5-12 17:22

喜欢特价韭菜的请进. 超低价提供韭菜根:

种的红根韭菜, 超低价提供韭菜根:
Verdun andLaSalle

7051 Boulevard Lasalle
Verdun, QC H4H 1R3, Canada438-969-3055(打一下就好,我给您打回去)。
联系:mike.may66@yahoo.ca (留下联系方式,电话)

laomike 发表于 2016-6-10 09:37

Verdun andLaSalle

7051 Boulevard Lasalle
Verdun, QC H4H 1R3, Canada

这几天有时间,可联系。
电话: 438-969-3055 (打一下就好,我给您打回去).      
联系:mike.may66@yahoo.ca(留下联系方式,电话)
页: [1]
查看完整版本: 喜欢特价韭菜的请进. 超低价提供韭菜根: