tchgy 发表于 2016-4-8 09:48

传统手法治疗颈椎痛,腰疼,腰部扭伤,腰椎间盘突出等...

传统手法治疗颈椎痛,腰疼,腰部扭伤,腰椎间盘突出等病症,见效快,无痛苦。可开报销发票。联系电话:514-8156611

tchgy 发表于 2016-9-8 10:17

:):):):):)
页: [1]
查看完整版本: 传统手法治疗颈椎痛,腰疼,腰部扭伤,腰椎间盘突出等...