larina 发表于 2016-3-15 10:42

3月29号 请法语翻译

如题,29号早晨请陪同翻译,日常用语。需讲中文和法文。9:30 至11:30 左右。电话:514 242 3036 请先短信联系。谢谢
页: [1]
查看完整版本: 3月29号 请法语翻译