yuegang 发表于 2016-2-8 12:31

哪位大侠帮帮忙

我的电脑是三星chrome,不知如何和打印机连接。不能打印。谢谢。

snowname 发表于 2016-2-8 15:31

能打印到 Google Cloud Print-connected printer。
http://www.cnet.com/how-to/how-to-print-from-a-chromebook/

yuegang 发表于 2016-2-8 17:59

谢谢大侠,我试一试!
页: [1]
查看完整版本: 哪位大侠帮帮忙