Nicole_lu 发表于 2015-11-4 13:06

寻找侯红英律师,急!

侯红英律师,我打你五年前留给我的电话,说你已不在原来的律师楼了,我有急事找你,见字请给我联系:nicole1115@qq.com


谢谢!


有哪位网友知道她的新电话,请给我一下吧,谢谢了!

西岛盛隆快运 发表于 2015-11-4 18:40

Me Hongying Hou
judy.hou@dentons.com
Dentons Canada LLP
1 Place Ville-Marie
Bureau 3900
Montréal QC H3B 4M7
Téléphone :
(514) 878-8800
Télécopieur :
(514) 866-2241

sotim 发表于 2015-11-13 03:41

:funk:五年前留给你的联系方式,现在还有的用?
页: [1]
查看完整版本: 寻找侯红英律师,急!