lune767 发表于 2015-3-6 23:12

去年的Ufile报税软件今年打不开了怎么回事有没有高手指点.

如题。显示Cannot find resource DLL

needlaurel 发表于 2015-3-7 20:31

所以记着,把软件计算的结果内容用纸质税表抄写一遍留底。

ronger 发表于 2015-3-15 22:14

我的也是,但是可以看2012,2011 年度的,奇怪。去年也是这个问题,不能看上一年度,却可以看前年的-----------------------------------------------------------------

换个登陆账号试试吧,刚才试了下,原来是2013 和2012 用了不同的登陆号码,现在上去了
页: [1]
查看完整版本: 去年的Ufile报税软件今年打不开了怎么回事有没有高手指点.