laomike 发表于 2014-5-28 18:32

种的红根韭菜, 超低价提供韭菜根, 东北大葱.

种的红根韭菜, 超低价提供韭菜根.
$10 / 100根以上, $20以上送50根.
和我联系:
mike.may66@yahoo.ca (留联系电话).


Verdun and LaSalle

7051 Boulevard Lasalle
Verdun, QC H4H 1R3
页: [1]
查看完整版本: 种的红根韭菜, 超低价提供韭菜根, 东北大葱.